humility - Rumänisch

Aussprache
n. umilinţă, smerenie

Beispielsätze

I must say that I prefer this gesture of humility to the less-than-adequate speech given in this very House by your predecessor in a previous life.
Trebuie să spun că prefer acest gest de umilinţă, discursului oarecum suficient rostit chiar în acest parlament de predecesorul dumneavoastră, într-o viaţă anterioară.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Come here with humility and learn, do not seek to lecture.
Veniţi aici umil şi învăţaţi, nu căutaţi să ţineţi prelegeri.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must also have the humility to accept the advice that Don Quixote gave to Sancho Panza when he recommended humility in his fantasy about governing the Isle of Barataria.
Trebuie însă să avem şi smerenia de a accepta sfatul pe care i l-a dat Don Quijote lui Sancho Panza atunci când i-a recomandat să fie umil în fantezia sa referitoare la guvernarea insulei Barataria.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Mr Leterme, I congratulate you on your speech, which displayed a sense of humility and responsibility in the face of the issues which stand before Europe.
Domnule Leterme, vă felicit pentru discursul dumneavoastră, prin care aţi dat dovadă de modestie şi responsabilitate în faţa problemelor cu care se confruntă Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
So far, only the United States is directly affected but I think it is fair to say that this disaster is also a lesson in humility.
Până acum, doar SUA este direct afectată, dar cred că este corect să afirmăm că acest dezastru este şi o lecţie de umilinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.
Personal, nu aștept nicio recunoaștere din partea celor care au greșit atât de lamentabil.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In this respect we also need to have the humility to recognise that the global challenge of tackling climate change offers a variety of technological and political options.
În această privință trebuie, de asemenea, să avem umilința de a recunoaște că provocarea mondială de abordare a schimbărilor climatice oferă o varietate de opțiuni tehnologice și politice.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We should have the humility to recognise the right of democracy and parliamentary supremacy within the 27 Member States.
Ar trebui să avem modestia de a recunoaște dreptul la democrație și supremația parlamentară în cadrul celor 27 de state membre.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let us listen to their voices, let us exercise humility, let us not confuse secularism and security.
Propun să le ascultăm vocile, să fim umili, să nu confundăm secularismul și siguranța.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Two apparently opposing characteristics are needed for this: humility and tenacity.
Pentru aceasta sunt necesare două caracteristici aparent opuse: umilința și tenacitatea.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

a disposition to be humble; a lack of false pride: humbleness, trait, humble, subduedness, meekness
a humble feeling: humbleness, submission, self-depreciation, meekness, feeling


© dictionarist.com