honourable - Rumänisch

Aussprache
a. cinstit, stimabil, onest, onorabil, bine, cinste: care face cinste

Beispielsätze

I have a few very specific responses for one honourable Member of this assembly.
Aş vrea să răspund în mod specific la întrebările adresate de un deputat prezent la această întrunire.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I would like to thank you very much once again for a highly productive, businesslike and, above all, responsible discussion at this honourable assembly.
Aş dori să vă mulţumesc din nou foarte mult pentru discuţia foarte productivă, practică şi, mai presus de toate, responsabilă în cadrul acestei onorabile adunări.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
in writing. - (ET) Madam President, honourable Chairman.
în scris. - (ET) Doamnă preşedintă, Domnule Preşedinte.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Member of the Commission. - Madam President, honourable Members, I will just say a couple of things.
Membru al Comisiei. -Doamnă preşedintă, onorabili deputaţi, voi spune doar câteva lucruri.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Israeli people are a just and honourable people who have suffered miserably throughout the centuries in this continent.
Poporul israelian este un popor drept şi onorabil care a suferit enorm de-a lungul secolelor în care a vieţuit pe acest continent.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We do an honourable job here as politicians and we must stand up for the dignity of our profession.
Ne îndeplinim cu cinste datoria în calitate de politicieni şi trebuie să susţinem demnitatea profesiei noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Mr President of the Republic of Latvia, the right honourable Valdis Zatlers, it is a very great pleasure for us all to be able to welcome you today on your first visit to the European Parliament.
Domnule preşedinte al Republicii Letonia, distins domn Valdis Zatlers, ne face o deosebită plăcere să vă urăm bun venit astăzi, în cadrul primei dumneavoastră vizite la Parlamentul European.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A number of honourable Members - Mr Papastamkos, Mr Susta, Ms Ferreira, Mr Grau i Segú and Mr Zaleski - talked about the 'made in' proposition.
Mai mulţi membri onorabili - dl Papastamkos, dl Susta, dl Ferreira, dl Grau i Segú şi dl Zaleski - au vorbit despre propunerea referitoare la eticheta "fabricat în”.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, as honourable Members know, I do not yet have a majority in the Council, and any support that honourable Members can give in getting that majority would be most welcome.
Însă, după cum onorabilii membri bine ştiu, eu nu deţin încă o majoritate în Consiliu şi orice ajutor oferit de onorabilii membri în obţinerea majorităţii ar fi bine-venit.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If honourable Members would like more information or are concerned about that, they are very welcome to contact me.
Dacă onorabilii membri doresc mai multe informaţii sau sunt interesaţi de acest subiect, sunt invitaţi să mă contacteze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

worthy of being honored; entitled to honor and respect: noble, venerable, august, just, honourableness, time-honored, laureate, honest, revered, reputable, honorableness, worthy, honorable, moral, time-honoured
adhering to ethical and moral principles: ethical, right, honorable© dictionarist.com