fin - Rumänisch

Aussprache
n. aripioară, labă, mână {fam.}, nervură {tehn.}, derivă

fin - Englisch

n. godson, godchild
a. fine, nice, graceful, delicate, excellent, beautiful, refined, soft, subtile, fine-spun, fine-drawn, gossamer, tenuous, shrewd, spidery, penetrating, quick, discriminating, keen, sharp, slender, choice, select
adv. finely, delicately, subtly

Beispielsätze

This measure means that the world fishing quota of blue fin tuna will reduce from 22 000 tonnes currently to 13 500 tonnes in 2010.
Această măsură înseamnă că în 2010 cota mondială de ton roşu care poate fi pescuit va fi redusă la 13 500 de tone, faţă de 22 000 de tone în prezent.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Indeed, this fragile species, like many others, is subjected to a veritable massacring at sea as a result of finning practices and the discarding of carcasses at sea following that mutilation.
Într-adevăr, această specie fragilă, ca multe altele, este supusă unui veritabil masacru în larg, ca urmare a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor și de aruncare a carcaselor în mare ulterior acelei mutilări.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The reality, in fact, is that only SEPA transaction data are excluded from the agreement, while standard EU transfers and even express transfers via the SWIFTNet FIN are not.
În realitate, doar datele privind tranzacțiile din SEPA sunt excluse din acord, în timp ce transferurile europene standard și chiar transferurile exprese făcute prin SWIFTNet FIN nu sunt excluse.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I would also like to say that the Commission has taken a lot of measures to ensure the sustainable management and protection of sharks in general, beyond shark finning.
Aș dori să spun și că Comisia a luat numeroase măsuri pentru a asigura gestionarea durabilă și protecția rechinilor în general, dincolo de practicile de îndepărtare a înotătoarelor la rechini.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Madam President, cutting the fins off sharks is barbaric.
Doamnă președintă, tăierea înotătoarelor la rechini este o practică barbară.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The problem exists because the industry can now land the fins and the sharks at different ports.
Problema există deoarece industria poate acum să aducă la țărm înotătoarele și rechinii în porturi diferite.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
So what I can tell you is that we are going to have an ambitious proposal and, by the end of the year, I hope we will have a new legal instrument on shark fins that will have some concrete results.
Așadar, pot să vă spun că vom avea o propunere ambițioasă și că, până la sfârșitul anului, sper că vom avea un nou instrument juridic referitor la înotătoarele de rechin care vor avea câteva rezultate concrete.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is why we have faced the problem of shark finning in recent years.
De aceea ne-am confruntat cu problema îndepărtării înotătoarelor la rechini în ultimii ani.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For example, it is currently estimated that, in 2009, the fins of 26 million to 73 million sharks entered the global trade.
De exemplu, se estimează în prezent că, în 2009, înotătoarele a 26 de milioane până la 73 de milioane de rechini au intrat în comerțul internațional.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In 2003, shark-fin fishing was banned.
În 2003 a fost interzis pescuitul pentru înotătoarele de rechin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

appendage: member, fluke, arm© dictionarist.com