disturb - Rumänisch

Aussprache
v. deranja, tulbura, perturba, răscoli, stânjeni, incomoda, conturba, dezorganiza, răvăşi, îngrijora, jena, stingheri, zăticni, strica, strica liniştea cuiva, zădărnici

Beispielsätze

I'll do my best not to disturb your studying.
Îmi voi da silința să nu te deranjez când studiezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Don't disturb me.
Nu-mi încurca.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We are profoundly disturbed by the loss of civilian life, and the matter has been repeatedly declared in our presidential statements.
Suntem deosebit de îngrijoraţi de pierderea de vieţi în rândul civililor, după cum am afirmat, în repetate rânduri, în cadrul declaraţiilor prezidenţiale.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
in writing. - There is something disturbing about a world apparently helpless to save innocent children from being blown apart in war.
în scris. - Există ceva care ar trebui să sucite îngrijorare atunci când o lume pare neajutorată în eforturile de a salva copii nevinovaţi de la a fi sfâşiaţi de război.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is disturbing that some Member States have not implemented all relevant international conventions for the protection of children.
Este supărător faptul că unele state membre nu au implementat toate convenţiile internaţionale relevante pentru protecţia copilului.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The fact is that the framework decision must be updated to increase the level of protection for minors, in light of the rise in new and disturbing cases of exploitation linked to new technologies.
Decizia-cadru trebuie actualizată pentru a creşte nivelul de protecţie a minorilor în contextul apariţiei unor noi şi perturbatoare cazuri de exploatare legate de noile tehnologii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is disturbing that food prices are higher than in previous years, and world food stocks have fallen to a critically low level.
Este deranjant faptul că preţurile la alimente sunt mai mari decât în anii precedenţi şi că rezervele mondiale de alimente au scăzut până la un nivel critic.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The high level of pollution caused by Chinese industry and its growing consumption of natural resources is also disturbing.
Nivelul ridicat al poluării cauzate de industria chineză şi consumul ridicat de resurse naturale este, de asemenea, o problemă care va trebui abordată.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the countries of the Mediterranean Basin, the incidence of poverty and social exclusion, which seriously affect women and children, is disturbing.
În ţările din bazinul mediteranean, o problemă care deranjează este incidenţa sărăciei şi excluderea socială, care afectează în mod grav femeile şi copiii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
One of the disturbing features of this Parliament, which I find on so many issues, is an undercurrent and sometimes overcurrent of anti-American feeling.
O caracteristică îngrijorătoare a acestui Parlament, pe care o întâlnesc în atât de multe probleme, este un sentiment anti-american uneori mai subtil şi câteodată mai pronunţat.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com