convincing - Rumänisch

Aussprache
a. convingător, doveditor, grăitor, concludent

Beispielsätze

You can talk until you're blue in the face, but you'll never convince me.
Poți să vorbești până crapi, dar nu mă vei convinge niciodată.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am convinced that he is innocent.
Sunt convinsă că el este nevinovat.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is no use trying to convince him of that.
Nu e de vreun folos să încerci să îl convingi de acel lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I also remember the statesmen, the heads of state and government who were determined, convinced and courageous Europeans and who are today represented by Mr Valéry Giscard d'Estaing.
Îmi aduc aminte, de asemenea, de oamenii de stat, conducătorii de stat şi de guvern care au fost europeni hotărâţi, convinşi şi curajoşi şi care sunt astăzi reprezentaţi de domnul Valéry Giscard d'Estaing.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am convinced that strong regions from the Mediterranean to the Baltic Sea make for a strong European Union.
Sunt convins că regiunile puternice de la Marea Mediterană până la Marea Baltică vor contribui la o Uniune Europeană puternică.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am convinced that Europe will change materially.
Sunt convins că Europa se va schimba sub aspect material.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We are convinced that this directive will make a difference and contribute to a real European defence market.
Suntem convinşi că această directivă va face o diferenţă şi va contribui la o veritabilă piaţă europeană a apărării.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am convinced that it is necessary to conduct these talks sensitively and with respect for the sovereignty of Irish citizens.
Sunt convins că este necesar să conducem aceste discuţii cu sensibilitate şi cu respect pentru suveranitatea cetăţenilor irlandezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Young people are no longer convinced by pronouncements and promises.
Tinerii nu mai pot fi convinşi prin declaraţii şi promisiuni.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Is it really reasonable for the EU to use European taxpayers' money in advertising campaigns to convince the same citizens that they should buy the goods that they have already subsidised?
Este oare rezonabil ca UE să folosească banii contribuabililor europeni pentru campanii de informare menite să convingă aceeaşi cetăţeni să cumpere produse pe care tocmai aceștia le-au subvenţionat deja?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

causing one to believe the truth of something: credible, disenchanting, persuasive, disillusioning


dictionary extension
© dictionarist.com