buried - Rumänisch

Aussprache
v. îngropa, înmormânta, înhuma, adânci, cufunda, prohodi

Beispielsätze

He was buried in this graveyard.
A fost înmormântat în acest cimitir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That Constitution is dead and buried, at least if we call ourselves democrats.
Acea constituţie este dată uitării, cel puţin, dacă ne numim democraţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You can go on burying your heads in the sand if you want. You can ignore the markets if you want to, but in time the markets will not ignore you.
Puteţi continua să vă ascundeţi capul în nisip, dacă doriţi; puteţi ignora ceea ce se întâmplă pe pieţe, însă, cu timpul, pieţele se vor întoarce împotriva dumneavoastră.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.
Să îngropăm definitiv acest tratat dăunător şi să nu mai facem pe pompierii piromani.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is essentially a directive for regulating heavy industry, but buried in the text and in the annex are a number of paragraphs that directly affect farmers.
Aceasta este în esenţă o directivă care vizează reglementarea industriei grele, dar în textul şi anexa sa sunt ascunse anumite paragrafe care afectează fermierii în mod direct.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The rest is just idle talk, and I fear that idle talk will bury us if the G20 does not produce a result that is more powerful than the babble we hear around us.
Restul sunt doar vorbe goale şi mi-e teamă că acestea ne vor îngropa dacă G20 nu produce un rezultat care să fie mai puternic decât vorbăria din jurul nostru.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
At the same time, it strongly objects to any attempt to trivialise Nazism by burying it in a condemnation of totalitarian regimes, as is the case, once again, in the joint resolution submitted to us.
În acelaşi timp, se opune cu fermitate oricărei încercări de banalizare a nazismului prin îngroparea acestuia în condamnarea regimurilor comuniste, aşa cum este cazul, din nou, în rezoluţia comună care ne-a fost prezentată.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We cannot bury our heads in the sand; we need to modernise our social model, precisely in order to improve it and make it fairer and more sustainable.
Nu ne mai putem ascunde cu capul în nisip. Trebuie să modernizăm modelul nostru social, tocmai pentru a-l îmbunătăţi şi a-l face mai corect şi mai funcţional.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
Europa trebuie să respecte Pactul de stabilitate şi creştere, nu să-l îngroape.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They had been captured in the German occupation zones, and as burying them underground was difficult, the decision was made simply to sink them into the sea.
Fuseseră capturate în zonele de ocupaţie germană şi pentru că îngroparea lor era dificilă, s-a luat hotărârea de a le arunca pur şi simplu în mare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

placed in a grave: belowground, interred, inhumed© dictionarist.com