brown - Rumänisch

Aussprache
n. culoare brună, culoare cafenie, monedă de aramă
v. colora în brun, înnegri, bruna {tehn.}
a. brun, cafeniu, maro, negru, rumenit, bronzat

Beispielsätze

One of the cats is black, the other is brown.
Una dintre pisici este neagră, cealaltă este maro.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The quick brown fox didn't jump over the lazy dog.
Rapida vulpe maronie nu a sărit peste câinele leneş.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The cat is brown.
Pisica este cafenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Her long hair was chestnut brown.
Părul ei lung era castaniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
May I talk to Ms. Brown?
Pot să vorbesc cu doamna Brown?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I want brown shoes, not black ones.
Vreau pantofi maro, nu negri.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Fourthly, the EU needs to apologise and restore hard coal and brown coal to favour, because it has plentiful supplies of these and they are cheap.
În al patrulea rând, UE trebuie să-şi "ceară scuze” şi să repună în drepturi antracitul şi cărbunele brun, deoarece are rezerve bogate din acestea şi sunt ieftine.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The wilderness is a refuge for many species, such as the brown bear, the wolf and the lynx, which are unable to survive under even slightly altered conditions.
Spaţiul natural constituie un refugiu pentru numeroase specii, cum ar fi ursul brun, lupul şi râsul, care nu pot supravieţui în condiţii chiar şi foarte puţin modificate.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Preparation of the G20 Summit on 2 April - with the participation of Gordon Brown, Prime Minister of the United Kingdom, Member of the European Council (debate)
Pregătirea summitului G20 din 2 aprilie - cu participarea lui Gordon Brown, Primul-ministru al Regatului Unit, Membru al Consiliului European (dezbatere)
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ladies and gentlemen, dear colleagues, it is a great pleasure to welcome here this afternoon the Prime Minister of the United Kingdom, Gordon Brown.
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, sunt încântat să întâmpin aici, în această după-amiază, pe prim-ministrul Regatului Unit, domnul Gordon Brown.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. cook: fry, toast, sauté, scorch, roast
2. colour: chestnut, mahogany, reddish-brown, tan© dictionarist.com