being - Rumänisch

Aussprache
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

Beispielsätze

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I was in the mountains.
Am fost în munți.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You are in my way.
Ești în calea mea.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com