alarm - Rumänisch

Aussprache
n. alarmă, panică, teamă, buimăceală, îngrijorare, grijă
v. alarma, da alarmă, speria, emoţiona

Beispielsätze

in writing. - (FR) Mr Catania's report is nothing short of alarming.
în scris. - (Franţa) Raportul domnului Catania este unul îngrijorător.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
De asemenea, este alarmant că au existat decese legate de otrăvirea cu diclormetan.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
the recommendations are not based on sound science, but more on emotional fears about the causes for the alarming worldwide disappearance of honey-bees and on fears about human health;
recomandările nu se bazează pe principii ştiinţifice solide, ci mai mult pe temeri emoţionale legate de cauzele dispariţiei alarmante a albinelor la nivel mondial sau de sănătatea umană;
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Our own-initiative report is an alarm bell and a warning to Member States.
Raportul nostru din proprie inițiativă este un semnal de alarmă şi un avertisment pentru statele membre.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
author. - Mr President, the situation of Iranian citizens who live under the oppressive dictatorship of Tehran's mullahs is alarming and has been deteriorating in all areas since 2005.
autor. -Domnule preşedinte, situaţia cetăţenilor din Iran care trăiesc sub dictatura tiranică a mulahilor de la Teheran este alarmantă şi s-a deteriorat în toate domeniile începând din 2005.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What is alarming is the gap between the rate of population growth, which could reach more than nine billion inhabitants by 2050, and the reduction in global food stocks.
Este alarmant diferenţa între ritmul de creştere al populaţiei care ar putea ajunge la peste 9 miliarde de locuitori în 2050 şi reducerea rezervelor alimentare la nivel global.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
These statistics are alarming.
Aceste statistici sunt alarmante.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I would like to draw attention to the alarming state of the area with the richest biodiversity in Europe, the Danube Delta.
Doresc să atrag atenţia asupra stării îngrijorătoare în care se află zona cu cea mai bogată biodiversitate din Europa, şi anume Delta Dunării.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The statistics on the number of illegal workers in the Union are alarming.
Statisticile referitoare la numărul de lucrători fără şedere reglementată din Uniune sunt alarmante.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is therefore an alarm bell that the European Parliament is today sounding.
Prin urmare, acesta ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru Parlamentul European.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. warning: tocsin, caution, notice, alert
2. apprehension: horror, dread, dismay, fear, fright, trepidation, terror
3. alarum: horn, alert, call, siren, summons
4. frighten: dismay, appall, panic, scare, shock, startle, terrify© dictionarist.com