wrong - Polnisch

Aussprache
n. zło, krzywda, pokrzywdzenie, upośledzenie, opak, gwałt
v. krzywdzić, pokrzywdzić, upośledzać, skrzywdzić, upośledzić
a. pomylony, zepsuty, zły, grzeszny, niedobry, błędny, mylny, niewłaściwy, nieodpowiedni, niesłuszny
adv. fałszywie, źle, mylnie, niefortunnie, niedobrze, błędnie

Beispielsätze

She had done nothing wrong.
Nie zrobiła nic złego.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We didn’t want anything going wrong!
Nie chciałyśmy, aby cokolwiek poszło nie tak!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We wanted to have everything very well planned and that nothing would go wrong!
Chcieliśmy mieć wszystko bardzo dobrze zaplanowane i żeby nic nie mogło się nie udać!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“I heard Mrs. Bird tell Mrs. Dennison: ‘Come quick Amelia, something is wrong in Miss Arms’ room.’ I thought that she said that rather strangely.
„Usłyszałam panią Bird mówiącą do pani Dennison: 'Amelia, chodź szybko, coś nie tak w pokoju panny Arms.' Pomyślałam, że powiedziała to raczej dziwnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“I thought you were going to say that,” said Mrs. Meserve. “So you are not surprised when I don’t talk of this easily, knowing that there is something wrong with the old Sargent house.”
„Myślałam, że to powiesz,” powiedziała pani Meserve. „Więc nie jesteś zdziwiona, kiedy nie mówię o tym z łatwością, wiedząc, że jest coś nie tak z domem starego Sargenta.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“There is no point” said Meagle seriously. “There’s something wrong.”
„Nie ma sensu” powiedział poważnie Meagle. „Coś jest nie tak.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“Oh my dears,” she said, “I only fell asleep, I didn’t do anything wrong…”
„Och, moi drodzy,” powiedziała, „ja tylko zasnęłam, nie zrobiłam nic złego...”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is you who is in the wrong.
To ty się mylisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I need to find out exactly what went wrong.
Muszę się dowiedzieć, co dokładnie poszło źle.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She admitted that she was wrong.
Przyznała, że nie miała racji.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com