trouble - Polnisch

Aussprache
n. fatygowanie, zmartwienie, bieda, tarapaty, problem, kłopot, utrapienie, dolegliwość, niewygoda, niepokojenie, nieprzyjemność, trud, fatyga, zachód, dręczenie, choroba, ambaras
v. fatygować się, martwić, zaniepokoić, niepokoić, kłopot: sprawiać kłopot, kłopotać, dręczyć, trudzić, fatygować, dolegać, nagabywać, doskwierać, męczyć, dokuczać, martwić się, turbować, nagabnąć

Beispielsätze

Avoid getting into trouble.
Unikaj pakowania się w kłopoty.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But little did anyone know at the time, that I, Julius Caesar, would one day solve the country's troubles.
Wówczas nikt nie miał pojęcia, że ja, Juliusz Cezar, pewnego dnia rozwiążę problemy kraju.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Several days after all the trouble began, a very pale looking Queen walked into the kitchen.
Kilka dni po tym, jak rozpoczęło się całe zamieszanie, bardzo blada Królowa weszła do kuchni.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The country was in a big mess and, of course, families like mine were blamed for all the mistakes and troubles.
W kraju panował duży bałagan i oczywiście takie rodziny jak moja były obarczane winą za wszystkie błędy i kłopoty.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What would happen if they discovered she had got them in trouble?
Co by się stało, gdyby odkryli, że wciągnęła ich w kłopoty?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They brought trouble on themselves.
Ściągnęli na siebie kłopoty.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She told her troubles to him.
Zwierzyła mu się ze swoich problemów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The trouble is that you are too young.
Problem w tym, że jesteś za młody.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When it comes to my child, the trouble never ends.
Co się tyczy mojego dziecka, to kłopotom nie ma końca.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm often in trouble.
Często mam kłopoty.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com