totter - Polnisch

Aussprache
n. chwiejny krok
v. kiwać się, chwiać się, chwiejny: chodzić na chwiejnych nogach, kiwnąć się

Beispielsätze

Ladies and gentlemen, we need to avoid the situation where in the future our house could totter once more, and the solution is to approve the economic government package.
Musimy uniknąć sytuacji, w której w przyszłości nasz dom mógłby ponownie się zachwiać. Rozwiązaniem jest zatwierdzenie pakietu zarządzania gospodarczego.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When the world economic crisis came about, this eurozone house began to totter.
Gdy nadszedł światowy kryzys gospodarczy, gmach strefy euro zaczął się chwiać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. shake: quiver, tremble, oscillate, sway, lurch, slip, slide
2. stagger: stumble, falter, reel, weave, waver, tripdictionary extension
© dictionarist.com