somebody - Polnisch

Aussprache
n. człowiek ważny
pron. ktoś

Beispielsätze

For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“I don’t believe it was open,” said Lester, standing back. “Somebody is playing a trick on us.”
„Nie wierzę, że były otwarte,” powiedział Lester, cofając się. „Ktoś sobie z nami pogrywa.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“It is always somebody else that sees them,” said Barnes.
„Zawsze ktoś inny je widzi,” powiedział Barnes
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I really need to hit somebody.
Muszę komuś przywalić.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For the world, you are somebody, but for somebody you are the world.
Dla świata jesteś kimś, ale dla kogoś jesteś światem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Somebody knows that.
Ktoś to wie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Somebody has to be held accountable for his death.
Ktoś musi ponieść odpowiedzialność za jego śmierć.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Does somebody feel unwell?
Czy ktoś czuje się niedobrze?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Admittedly, this is an unrewarding task, but somebody has got to deal with it.
Wprawdzie jest to niewdzięczne zadanie ale ktoś musi się go podjąć.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Somebody wants to talk to you.
Ktoś chce z tobą porozmawiać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

in solitude© dictionarist.com