sly - Polnisch

Aussprache
a. chytry, szczwany, cwany, cwaniacki, figlarny, filuterny, filutowaty, szelmowski

Beispielsätze

She looked at me with a sly smile on her face.
Spojrzała na mnie z szelmowskim uśmiechem na twarzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
On the sly, a text was drawn up containing the opinion that everything in Ukraine is going very badly.
Po cichu zredagowano tekst, który mówi o tym, że na Ukrainie wszystko idzie w złym kierunku.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This appalling agreement was concluded on the sly and ratified one August back in the 1980s.
Ten zatrważający układ został zawarty ukradkiem i ratyfikowany w sierpniu w latach osiemdziesiątych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

marked by skill in deception: tricky, wily, knavish, slick, artful, foxy, guileful, tricksy, dodgy, crafty, cunning© dictionarist.com