risk - Polnisch

Aussprache
n. ryzyko, hazard, narażenie, ubezpieczenie
v. ryzykować, ponieść ryzyko, odważyć się

Beispielsätze

Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I hate taking risks.
Nienawidzę podejmowania ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I can't ask you to take that sort of risk.
Nie mogę prosić cię o podjęcie takiego ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Warning! Risk of suffocation. To avoid danger don't keep it near babies.
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uduszenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie zostawiaj tego w pobliżu niemowląt.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I won't risk it.
Nie będę tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I know what you've risked.
Wiem, co ryzykowałeś.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm not going to take that risk.
Nie zamierzam tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm unwilling to risk that.
Nie chcę tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I told you it was a risk.
Mówiłem ci, że to ryzykowne.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com