past - Polnisch

Aussprache
n. przeszłość
a. były, przeszły, miniony, ubiegły, czasu przeszłego, dawny, dotychczasowy
adv. mimo
prep. za, za czymś w przestrzeni, przed czymś w przestrzeni, obok czegoś w przestrzeni, godzina: po godzinie w czasie

Beispielsätze

A man dressed as Superman flew past me!
Mężczyzna w przebraniu Supermana przeleciał obok mnie!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the past bullying was happening in the playgrounds at school.
W przeszłości znęcanie się zdarzało się na szkolnych boiskach.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the past few weeks I had learned a lot about this spunky young queen.
W ciągu ostatnich kilku tygodni dowiedziałem się sporo o tej dzielnej młodej królowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Queen was reported to have been sick every morning for the past week!
Doniesiono, że od tygodnia Królowa choruje codziennie rano!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They say, sir, that this was a big house in the past, and there were many deeds done here.
„Mówią, proszę pana, że to był duży dom w przeszłości i wiele rzeczy tutaj uczyniono.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
At about half past ten, I was in a mood for the goodnight pipe, but Laura looked so pale that I felt it wouldn’t be nice to fill our sitting-room with fumes of strong tobacco.
Około pół godziny po dziesiątej, byłem w nastroju na fajkę na dobranoc, ale Laura wyglądała tak blado, że poczułem, że nie byłoby miło wypełniać naszego salonu dymem mocnego tytoniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He ran past without noticing her.
Przebiegł nie zauważając jej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If your rent comes in past the fifth, a late charge will be added.
Jeśli wpłata czynszu nastąpi po piątym, naliczona zostanie opłata dodatkowa.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I don't know anything about his past.
Nie wiem nic o jego przeszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It’s a quarter past eight.
Jest kwadrans po ósmej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

the time that has elapsed: time immemorial, auld langsyne, bygone, yore, time out of mind, langsyne, old times, yesterday, water under the bridge, old, time, good old days, past times, yesteryear, history
earlier than the present time; no longer current: gone, old, departed, knightly, sometime, previous, ancient, erstwhile, prehistorical, one-time, late, bypast, other, agone, chivalric, then, outgoing, medieval, foregone, quondam, onetime, historic, timing, last, ultimo, former, noncurrent, recent, ago, early, prehistoric, bygone, ult, historical, olden
so as to pass a given point: by
a earlier period in someone's life (especially one that they have reason to keep secret): period of time, time period, life, period
of a person who has held and relinquished a position or office: retiring, preceding, outgoing
a verb tense that expresses actions or states in the past: preterit, tense, preterite, past tense© dictionarist.com