oscillate - Polnisch

Aussprache
v. drgać, oscylować, balansować, chodzić

Beispielsätze

The next area is the unequal treatment of regions that oscillate between Objective 1 and Objective 2.
Kolejnym obszarem jest nierówne traktowanie regionów, które oscylują między Celem 1 a Celem 2.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For historical, political and cultural reasons, this relationship has always oscillated between trust and suspicion, between attraction and repulsion.
Z przyczyn historycznych, politycznych i kulturowych, stosunki te zawsze oscylowały pomiędzy zaufaniem a podejrzliwością, pomiędzy przyciąganiem a odrzuceniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

fluctuate: sway, vacillate, wave, swing, bend, incline, lean


dictionary extension
© dictionarist.com