oration - Polnisch

Aussprache
n. oracja, mowa, mówka, przemowa, perora, perorowanie

Beispielsätze

Out of that dialogue came the most famous statement of Renaissance values: Pico's Oration on Human Dignity.
Z tego dialogu narodziło się najsłynniejsze sformułowanie wartości renesansu, mowa Pico O godności człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

an instance of oratory: oratory, peroration


© dictionarist.com