modesty - Polnisch

Aussprache
n. skromność, wstydliwość

Beispielsätze

Modesty doesn't pay in the long run.
Skromność się na dłuższą metę nie opłaca.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In all modesty, I would like to make a suggestion.
Zachowując skromność, chciałbym coś zasugerować.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But we should, in all modesty, also remember that those achievements give us a great responsibility for the future.
Ośmielam się dodać, że powinniśmy jednak także pamiętać, że osiągnięcia te oznaczają również, iż ciąży na nas wielka odpowiedzialność za przyszłość.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
To your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
Na plus można panu zaliczyć to, że swoją rolę pełni pan jednocześnie skromnie i ambitnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the case of some Council presidencies, and I will not name them for reasons of modesty, the representative was even here on a Thursday afternoon.
W czasie urzędowania niektórych poprzednich prezydencji Rady - przez skromność nie dodam, których - przedstawiciel Rady był obecny na posiedzeniu PE nawet w czwartek po południu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Some modesty would be fitting today, of course, but I have to say that, together with you, we ensured that this method was successful.
Konieczna jest tu oczywiście pewna skromność, ale muszę powiedzieć, że wspólnie z Państwem zagwarantowaliśmy sukces tej metody.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In this respect, my fellow Members from the European People's Party (Christian Democrats) who are preaching modesty are missing the point just a bit.
Pod tym względem moje koleżanki i moi koledzy z Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), którzy nawołują do skromności, chybiają nieco celu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, I expected greater frankness and greater modesty from you.
Jednakże oczekiwałem od was więcej szczerości i skromności.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Even if I suffered from such modesty as yours, I would not need this advice.
Nawet, gdybym był tak skromny, jak pan, nie potrzebowałbym tych rad.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am more one of those who, no doubt out of modesty, like a good Spaniard, do not externalise their feelings.
Sam należę do tych, którzy - pewnie ze skromności typowej dla porządnego Hiszpana - nie okazują uczuć.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

freedom from vanity or conceit: primness, prudishness, modestness, Grundyism, modest, prudery, decency, immodest
formality and propriety of manner: demureness, properness, propriety, correctitude, reserve


© dictionarist.com