lecture - Polnisch

Aussprache
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Beispielsätze

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com