good - Polnisch

Aussprache
n. dobro, pożytek
a. dobry, prawdziwy, smaczny, szczęśliwy, cnotliwy, zdolny
adv. fajnie

Beispielsätze

A long life, I might add, in which to collect their good pensions.
Mogę dodać, że w tym długim życiu pobierał on swoje wysokie pensje.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
All you need to do is buy some basic equipment or borrow some from your parents and you are good to go.
Wszystko, co potrzebujesz zrobić, to kupić trochę podstawowego wyposażenia lub pożyczyć trochę od swoich rodziców i możesz zaczynać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Anne, who is much braver than I am, tried… but without good results.
Anne, która była bardziej odważna, niż ja jestem, próbowała… ale bez dobrych rezultatów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Are you good at making coffee?
Jesteś dobry w robieniu kawy?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
As a teenager, you probably have to deal with peer pressure, but if you want a good future, the best thing you can do is to stay on the right side of the law.
Jako nastolatek pewnie musisz zmagać się z presją rówieśników, ale jeśli chcesz mieć dobrą przyszłość, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest trzymanie się właściwej strony prawa.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Being a good citizen and helping in your local community will also help your future.
Bycie dobrym obywatelem i pomaganie swojej lokalnej społeczności też pomoże ci w przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But instead of renting a small flat, she will be living in her own home if she gets a good job.
Ale zamiast wynajmować małe mieszkanie, będzie mieszkać w swoim własnym domu, jeżeli dostanie dobrą pracę.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Curious eyes watched as I said good-bye to Titus and waved as he disappeared around the corner.
Oczy ciekawskich patrzyły, gdy żegnałam się z Tytusem i machałam mu, aż zniknął za rogiem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Education gives you more security, and with a good education, you will most likely find a better job in the future and earn a better living.
Wykształcenie daje ci więcej bezpieczeństwa, a z dobrym wykształceniem najpewniej znajdziesz lepszą pracę w przyszłości i zarobisz na lepsze życie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I found out that not only did people in England have cheese, but it was so good they were willing to chase it down a hill and fight other people for it.
Dowiedziałem się, że ludzie w Anglii nie tylko mają ser, ale jest tak dobry, że są gotowi gonić go w dół wzgórza i walczyć o niego z innymi ludźmi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified: satisfactory, peachy, not bad, good enough, smashing, respectable, well-behaved, quality, redeeming, best, superb, better, hot, obedient, nifty, goodish, acceptable, well behaved, dandy, corking, bully, swell, favourable, favorable, cracking, bang-up, groovy, great, solid, keen, slap-up, neat
having the normally expected amount: full, ample
morally admirable: virtuous, right, angelic, saintly, goody-goody, saving, saintlike, redeeming, sainted, moral, beatific, goodness, worthy, redemptive, white, righteous, angelical
benefit: vantage, common good, commonweal, advantage
moral excellence or admirableness: benignity, graciousness, saintliness, beneficence, summum bonum, virtuousness, moral excellence, virtue, goodness, kindness, benignancy, morality
deserving of esteem and respect: reputable, honorable, estimable, respectable
(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well'): well© dictionarist.com