gone by - Polnisch

Aussprache
v. mijać, przestrzegać, kierować się czymś

Beispielsätze

No, sir. I have to go by Thursday.
„Nie, proszę pana. Muszę odejść przed czwartkiem.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Should we go by car or by taxi?
Pojedziemy samochodem czy taksówką?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let's go by bus.
Pojedźmy autobusem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If we miss the train, we'll go by bus.
Jeśli spóźnimy się na pociąg, pojedziemy autobusem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When he was young, he liked to go by bike.
Kiedy był młody, lubił jeździć rowerem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I confess I'm afraid to go by myself.
Przyznaję, że boję się iść samemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I see you going by in front of my house every day.
Widzę codziennie, jak przechodzisz przed moim domem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'll be gone by the time Tom gets here.
Zanim Tom tutaj dotrze, mnie już nie będzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Dick plans to go by himself.
Dick chce jechać sam.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Portugal still has a long way to go by European standards.
Przed Portugalią wciąż jest jeszcze długa droga do osiągnięcia standardów europejskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!


© dictionarist.com