excite - Polnisch

Aussprache
v. podniecać, drażnić, wzbudzać, ekscytować, podekscytować, poekscytować, rozbudzić, roznamiętniać, zapalać, wzniecać, rozognić, emocjonować, pasjonować, emocjonować się, zwichrzyć, podniecić, wzbudzić, zapalić, wzniecić, zwichrzać

Beispielsätze

All of them were very strange food to us, we don’t know what any of them mean, but the menus looked very tasty, and the photos of food seemed really exciting.
Wszystkie z nich były dla nas bardzo dziwnym jedzeniem. Nie wiemy, co każde z nich oznacza, ale menu wyglądało bardzo smacznie, a zdjęcia jedzenia wydawały się naprawdę ekscytujące.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Both the girls are really excited, because like most young stylish women, they love to shop and learn about the latest fashion trends.
Obie dziewczyny są naprawdę podekscytowane, ponieważ jak większość młodych modnych kobiet, uwielbiają robić zakupy i dowiadywać się o najnowszych trendach w modzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But after a few days of clearing through all of her cupboards, drawers, and shelves, which were bursting with clothes, it started to become exciting.
Ale po kilku dniach sprzątania wszystkich swoich szafek, szuflad i półek, które pękały od ubrań, to zaczęło stawać się podniecające.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I would use a mortar and pestle to make the pigments that created the exciting colours my mother was famous for.
Używałem moździerza i tłuczka do robienia pigmentów, które tworzyły niezwykłe kolory, z których słynęła moja matka.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The people of Alexandria were excited to have their favourite Pharaoh back at home, but were anxious about the presence of so many Roman troops in the heart of Egypt.
Lud Aleksandrii był podekscytowany, mając swojego ulubionego Faraona z powrotem w domu, ale też zaniepokojony obecnością tak wielu rzymskich wojsk w sercu Egiptu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We have a car just for us!We were happy, excited and full of expectations!
Byłyśmy szczęśliwe, podekscytowane i pełne oczekiwań!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm too excited to eat anything.
Jestem zbyt podekscytowany, by coś jeść.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I can't believe you're not as excited as I am.
Nie wierzę, że nie jesteś tak poruszony jak ja.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I had never eaten any kind of Thai food, so I was pretty excited about going to a Thai restaurant with my grandmother.
Nigdy nie próbowałem kuchni tajskiej, więc cieszyłem się na wyjście do tajskiej restauracji z babcią.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm so excited.
Ależ emocje!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com