endurance - Polnisch

Aussprache
n. wytrzymałość, hart, cierpliwość, przetrzymanie, trwanie

Beispielsätze

I should perhaps like to start by thanking Commissioner Kallas for his endurance during those five days.
Chciałbym rozpocząć od podziękowania panu komisarzowi Kallasowi za wytrwałość w okresie tych pięciu dni.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The regulation adopted today will subject the German and, in particular, the Bavarian automobile industry additionally to a tough endurance test that will demand strenuous efforts from it.
Ponadto przyjęte dziś rozporządzenie wystawi niemiecki, a zwłaszcza bawarski przemysł motoryzacyjny na trudną próbę wytrzymałości, która będzie od niego wymagać wytężonych wysiłków.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

the power to withstand hardship or stress: strength, toughness, stamina, long-suffering, long-sufferance, sufferance, tolerance, staying power
a state of surviving; remaining alive: living, life, subsistence, survival, animation, aliveness


© dictionarist.com