dry - Polnisch

Aussprache
v. suszyć, wysuszyć, posuszyć, osuszać, dosuszać, nasuszyć, ususzyć, zasuszyć, schnąć, wyschnąć, obeschnąć, ociekać, zapuszczać się, wysuszać, osuszyć, zasuszać, wysychać
a. suchy, zaschły, zaschnięty, bezwodny, beznamiętny, wytrawny, bezalkoholowy, niestrawny, oziębły, oschły, bezdeszczowy

Beispielsätze

She dried her eyes on my handkerchief, and even smiled a little bit.
Wysuszyła oczy o moją chusteczkę i nawet trochę się uśmiechnęła.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She dried her face on a towel.
Wytarła twarz ręcznikiem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She washed the dishes and she dried them.
Umyła naczynia i wytarła je.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Gentlemen, lift the toilet seat! Ladies also like to sit dry.
Panowie, podnoście klapę! Panie też lubią mieć sucho.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Cacti are plants that live in dry places.
Kaktusy to rośliny, które rosną w suchych miejscach.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My neighbor's dog won't eat dry dog food.
Pies mojego sąsiada nie zje suchej karmy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What's your favorite dried fruit?
Jaki jest twój ulubiony suszony owoc?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What's your favorite kind of dried fruit?
Jaki jest twój ulubiony rodzaj suszonych owoców?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom dried the dishes.
Tom wytarł naczynia.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I scoffed it dry.
Zeżarłam na sucho.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com