die - Polnisch

Aussprache
n. kostka, przebijak, matryca, stempel, gwintownik
v. umierać, mrzeć, ginąć, zginąć, polec, skonać, zgasnąć, zemrzeć, gasnąć, umrzeć

Beispielsätze

No one had died but being so terribly sick could mean only one thing.
Nikt nie umarł, ale taka ciężka choroba mogła oznaczać tylko jedną rzecz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“I do,” she continued. "The night my father died, I knew it, even though he was away in the north of Scotland."
„Ja tak,” kontynuowała. „W nocy, kiedy umarł mój ojciec, wiedziałam o tym, pomimo tego, że był daleko, w północnej Szkocji.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“Well, it happened before I was married, and lived in East Wilmington. It was in the first year I lived there. You do know that my family all died five years before that. Remember, I told you?”
„Cóż, to się stało, zanim wyszłam za mąż, kiedy żyłam w East Wilmington. To było pierwszego roku, kiedy tam mieszkałam. Nie wiesz, że cała moja rodzina zmarła pięć lat przed tym. Pamiętasz, powiedziałam ci?”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“Who died there last?” asked Barnes, with mockery in his voice.
„Kto umarł tam jako ostatni?” zapytał Barnes, z drwieniem w swoim głosie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He died of a heart attack.
Zmarł na zawał serca.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He died of lung cancer.
Zmarł na raka płuc.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He died a sad death.
Umarł smutną śmiercią.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He took charge of the family business after his father died.
Po śmierci ojca przejął rodzinny interes.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She died after she had been ill for a long time.
Zmarła po długiej chorobie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She died in a plane crash.
Straciła życie w katastrofie lotniczej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. stamp
2. cube: block
3. expire: decease, go, cash in, depart
4. disappear: part, cease, stop, pass, recede, end, vanish
5. wither: dissolve, decay, wane, decline, lapse, fade, fail

© dictionarist.com