definitely - Polnisch

Aussprache
adv. zdecydowanie, stanowczo, kategorycznie, konkretnie

Beispielsätze

Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Inni podziwiają ludzi o silnych charakterach, więc to na pewno przyniesie ci korzyści w przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He's definitely not coming.
Zdecydowanie nie przyjdzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I definitely told you that!
Już Ci to mówiłem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If you don't study harder, you'll definitely fail.
Jeśli się nie będziesz ciężko uczył, na pewno nie zdasz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I will definitely attend your funeral.
Na pewno będę obecny na twoim pogrzebie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It was definitely Tom that I saw yesterday in the park.
To na pewno Toma widziałem wczoraj w parku.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You definitely like Chinese food.
Ty z pewnością lubisz chińskie potrawy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom is definitely not stupid. He's just lazy.
Tom absolutnie nie jest głupi. Jest tylko leniwy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We definitely need more help.
Zdecydowanie potrzebujemy więcej pomocy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We definitely need to hire more people.
Zdecydowanie musimy zatrudnić więcej ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

without question and beyond doubt: decidedly, emphatically, in spades, unquestionably, by all odds© dictionarist.com