creditable - Polnisch

Aussprache
a. zaszczytny, chlubny, chwalebny

Beispielsätze

At a time when the creditable and legitimate work of international human rights bodies is being discredited, it is for this House to step up and defend international law.
Kiedy dyskredytowana jest godna uznania i słuszna praca międzynarodowych organów ochrony praw człowieka, zadaniem tej Izby jest wzmocnienie i obrona prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The traditional policy of men working and women carrying out family duties is not creditable any more.
Tradycyjna polityka, zgodnie z którą mężczyźni pracują, a kobiety wypełniają obowiązki domowe, nie zasługuje już na uznanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I congratulate the rapporteur on a very creditable report.
Chciałabym pogratulować sprawozdawcy z tytułu jego sprawozdania, godnego wielkiej pochwały.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

worthy of often limited commendation: worthy


© dictionarist.com