conventionally - Polnisch

Aussprache
adv. umownie

Beispielsätze

We should not care whether it produces conventionally or organically, so long as it handles resources responsibly.
Nieważne, czy produkcja jest konwencjonalna czy organiczna, o ile zasoby wykorzystywane są w odpowiedzialny sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This regulation will make all hydrogen powered vehicles put on EU roads as safe as conventionally powered vehicles.
Te przepisy spowodują, że wszystkie pojazdy napędzane wodorem na drogach UE będą tak bezpieczne jak pojazdy konwencjonalne.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

in a conventional manner


dictionary extension
© dictionarist.com