confuse - Polnisch

Aussprache
v. pomieszać, mieszać, plątać, pokręcić, splątać, gmatwać, pogmatwać, pomącić, wikłać, bałamucić, peszyć, zażenować, konfundować, dezorientować, mięszać, pokręcać, splątywać

Beispielsätze

They confused the names of the sender and the addressee.
Pomieszali nazwiska nadawcy i adresata.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Don't confuse opinions with facts.
Nie myl opinii z faktami.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She looks confused.
Wygląda na zdezorientowaną.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I know you're confused.
Wiem, że jesteś zmieszany.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm totally confused.
Jestem kompletnie zmieszany.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You're confusing me.
Wpędzasz mnie w zakłopotanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I was confused and I felt stupid.
Byłem zmieszany i poczułem się głupio.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm just as confused as you are.
Jestem równie zdezorientowany jak ty.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We often confuse dialogue with citizens with dialogue with organisations either wholly or partly funded by the Commission.
Dialog z obywatelami nierzadko myli nam się z dialogiem z organizacjami finansowanymi w całości lub w części przez Komisję.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
At the moment, an annual reporting cycle is used, which I find to be adequate and I do not see why there would be any need to introduce a new three-year cycle, which would end up being confusing.
Obecnie stosowany jest roczny cykl sprawozdawczy, który uważam za odpowiedni i nie widzę powodów, dlaczego miałaby istnieć potrzeba wprowadzenia nowego cyklu trzyletniego, co skończyłoby się zamieszaniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com