buried - Polnisch

Aussprache
v. pogrzebać, pochować, zakopać, chować, ukryć, zagrzebać, zasypać, zapomnieć, wbić, przysypać, uśmiercać

Beispielsätze

It is said that there is a treasure buried around here.
Mówią, że w tej okolicy jest zakopany skarb.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They're fighting fiercely now but I assure you they'll bury the hatchet before long.
Teraz zajadle walczą, ale zapewniam cię, że niedługo zakopią topór wojenny.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom's grandparents are buried in a cemetery not too far from here.
Dziadkowie Toma są pochowani na cmentarzu niedaleko stąd.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He was buried in this graveyard.
Pochowano go na tym cmentarzu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
His ashes are buried here.
Tu spoczywają jego prochy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The town lay buried for centuries.
To miasto leżało pod ziemią przez stulecia.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The rest is just idle talk, and I fear that idle talk will bury us if the G20 does not produce a result that is more powerful than the babble we hear around us.
Cała reszta to tylko czcza gadanina, i obawiam się, że właśnie czcza gadanina pogrzebie nas, jeśli szczyt G20 nie przyniesie wyniku, który będzie donioślejszy niż paplanina, jaką słyszymy wokół.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
At the same time, it strongly objects to any attempt to trivialise Nazism by burying it in a condemnation of totalitarian regimes, as is the case, once again, in the joint resolution submitted to us.
Jednocześnie zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim próbom trywializacji nazizmu poprzez skrywanie go za potępianiem reżimów totalitarnych, jak to ma miejsce ponownie w tym przypadku, w ramach przedłożonej nam wspólnej rezolucji.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They had been captured in the German occupation zones, and as burying them underground was difficult, the decision was made simply to sink them into the sea.
Była to broń znaleziona w strefach okupacyjnych Niemiec, a trudno ją było zakopać w ziemi, więc zdecydowano, że najlepiej będzie zatopić ją w morzach.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

placed in a grave: belowground, interred, inhumed


© dictionarist.com