boring - Polnisch

Aussprache
a. nudny, piłowaty, wiertniczy

Beispielsätze

It really is a city that never sleeps and it’s a city where you’ll never grow bored.
To naprawdę miasto, które nigdy nie śpi i to miasto, gdzie nigdy się nie znudzisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Suddenly another boring evening in a foreign land transformed itself into a night of endless possibilities.
Nagle kolejny nudny wieczór na obcej ziemi przerodził się w noc niewyczerpanych możliwości.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That was very boring.
To było bardzo nudne.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
"Rogers, there's nothing I would prefer more. But I'm afraid you would find it rather boring; you don't play golf, do you?"
„Rogers, nie ma nic, czego wolałbym bardziej. Ale boję się, że byłoby to dla ciebie raczej nudne; nie grasz w golfa, czyż nie?”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
"Well, you see, when I'm not going to write, I will most likely be out playing golf, and that, as I said, would be rather boring for you, I'm afraid."
„Cóż, widzisz, kiedy nie będę pisał, prawdopodobnie będę grał w golfa i to, jak powiedziałem, byłoby raczej nudne dla ciebie, obawiam się.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Bored now.
Znudzony.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If you're bored, you can contribute to Tatoeba.
Jeżeli się nudzisz, to możesz wnieść wkład do projektu Tatoeba.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He was bored with his wife, an excellent woman he didn’t deserve.
Był znudzony swoją żoną, doskonałą kobietą, na którą nie zasługiwał.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
All of Steve's jobs were boring or not well-paid or both.
Wszystkie posady Steve'a były albo marnie płatne, albo nudne, albo jedno i drugie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Am I boring you?
Nie nudzę cię?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

so lacking in interest as to cause mental weariness: tedious, slow, ho-hum, wearisome, deadening, tiresome, uninteresting, dull, irksome
the act of drilling a hole in the earth in the hope of producing petroleum: oil production, production, drilling
the act of drilling: drilling, creating by removal


© dictionarist.com