approved - Polnisch

Aussprache
a. zatwierdzony, uznany

Beispielsätze

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com