annoyed - Polnisch

Aussprache
a. strapiony, zmartwiony, zirytowany, drażliwy

Beispielsätze

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Nawet gdy ludzie irytują cię lub złoszczą, szanuj ich.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Moi rodzice stale kłócą się o drobnostki. To takie irytujące!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Moi znajomi zawsze mówią, że jestem zbyt spokojny, ale moja rodzina mówi, że jestem zbyt irytujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When one is sick, visitors can be rather annoying.
Kiedy ktoś jest chory, goście mogą być nieco denerwujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This annoys me.
Wkurza mnie to.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Well, to me, he seems kind of annoying.
Mnie tam on wkurza.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There were a lot of annoying insects flying around.
Było mnóstwo denerwujących owadów latających dookoła.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom is very annoying.
Tom jest bardzo denerwujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom knows what annoys Mary.
Tom wie, co drażni Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I know exactly what you mean. Parents can be really annoying.
Dobrze wiem, co masz na myśli. Rodzice potrafią być naprawdę irytujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

aroused to impatience or anger: nettled, riled, pissed off, peeved, stung, miffed, displeased, roiled, steamed, pissed, irritated
troubled persistently especially with petty annoyances: pestered, vexed, harried, harassed, troubled


© dictionarist.com