alarm - Polnisch

Aussprache
n. alarm, sygnalizacja, trwoga, popłoch, strach, urządzenie alarmowe, budzik, larum, zaniepokojenie, zatroskanie, pobudka
v. alarmować, zaalarmować, przestraszyć, nastraszyć, zaniepokoić, niepokoić, zatrwożyć, płoszyć

alarm - Englisch

n. alarm, alert, stir, tocsin, commotion

Beispielsätze

“I mean that possibly, or rather more probably, we will hear the great alarm bell from the Judge’s House tonight,” said the doctor, and a moment later he left the inn.
„Mam na myśli to, że możliwie, a raczej prawdopodobnie, usłyszymy wielki dzwon alarmowy z domu sędziego dzisiejszego wieczoru,” powiedział doktor i chwilę później opuścił zajazd.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“The rat always went up the rope of the alarm bell?”
„Szczur zawsze wspinał się po linie dzwonu alarmowego?”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The alarm went off.
Zadzwonił budzik.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Turn off the alarm.
Wyłącz alarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When Tom leaves at night, he turns on the burglar alarm.
Kiedy Tom wychodzi w nocy, uruchamia alarm antywłamaniowy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Someone turned the alarm off.
Ktoś wyłączył alarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm not alarmed.
Nie jestem zaniepokojony.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My father set the alarm for six o'clock.
Mój ojciec ustawił budzik na szóstą.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom set the alarm on his watch.
Tom ustawił alarm na swoim zegarku.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This car has an alarm.
Ten samochód ma alarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. warning: tocsin, caution, notice, alert
2. apprehension: horror, dread, dismay, fear, fright, trepidation, terror
3. alarum: horn, alert, call, siren, summons
4. frighten: dismay, appall, panic, scare, shock, startle, terrify© dictionarist.com