stronger - Holländisch

Aussprache
[strong] bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend

Beispielsätze

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Een gezond dieet betekende een sterkere soldaat en een langere levensduur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A chain is no stronger than its weakest link.
De keten is niet sterker dan de zwakste schakel.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A tiger is larger and stronger than a cat.
Een tijger is groter en sterker dan een kat.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Every mistake made me stronger.
Elke fout maakt me sterker.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Faster, higher, stronger!
Sneller, hoger, sterker.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Faster, higher, stronger.
Sneller, hoger, sterker.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He is stronger than ever.
Hij is sterker dan ooit tevoren.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He's stronger than you.
Hij is sterker dan u.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Lions are stronger than wolves.
Leeuwen zijn sterker dan wolven.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Love is stronger than death.
De liefde is sterker dan de dood.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!


dictionary extension
© dictionarist.com