human being - Holländisch

Aussprache
menselijk wezen

Beispielsätze

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com