charity - Holländisch

Aussprache
zn. weldadigheid

Beispielsätze

Princess Diana was very active in charities and raising money for a number of good causes.
Prinses Diana was heel actief in liefdadigheid en het verzamelen van geld voor verschillende doelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Each year, they make trips to some of the poorer areas of the world where they have been helping in their mother’s favourite charities.
Elk jaar maken ze een trip naar een armer deel in de wereld waar ze hun moeder's favoriete liefdadigheden helpen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Instead of throwing it away, they donated it all to charity.
In plaats van het weg te gooien, schonk ze het allemaal aan een goed doel.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He gave away all his money to charity.
Hij gaf al zijn geld weg voor het goede doel.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I give charity almost every day.
Ik geef bijna elke dag aan het goede doel.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They are living on charity.
Ze leefden van de barmhartigheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom gives to charities.
Tom geeft aan goede doelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
Bovengenoemde zaken mogen we niet langer met de mantel der liefde bedekken.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is not charity, then, that Africa needs.
Afrika heeft dus geen behoefte aan liefdadigheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Any Christian denomination based on the Bible knows that abuse of women cannot be covered by the cloak of charity.
Elke christelijke denominatie die zich baseert op de Bijbel, weet dat misbruik van vrouwen niet met de mantel van de liefde kan worden bedekt.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. organisation to help the poor
2. kindness: generosity, benevolence, compassion, magnanimity, tolerance, munificence, open-handedness
3. organization to help the poor: foundation, goodwill
4. indulgence: leniency, tolerance, understanding, clemency, patience, mercydictionary extension
© dictionarist.com