arcane - Holländisch

Aussprache
bn. geheimzinnig; esotherisch

Beispielsätze

The news from Brussels so often concerns arcane institutional issues that do not relate to the lives of people.
Het nieuws uit Brussel gaat zo vaak over mysterieuze institutionele aangelegenheden die geen verband houden met het leven van de mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
De Raad zal zichzelf in de weg blijven zitten met deze mysterieuze stemmethoden.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Behind this arcane concept lies something that is basically worthwhile.
Dit onbegrijpelijke begrip versluiert iets dat op zich goed is.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com