alive - Holländisch

Aussprache
bn. in leven; actief; waakzaam

Beispielsätze

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Alles was erg groen, levendig, vol met bossen en koeien die een van de beste melksoorten van Europa produceren.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Alive or dead, I'll always love you.
Levend of dood, ik zal altijd van je blijven houden.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Both are alive.
Ze leven allebei.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Elephants are the largest land animals alive today.
Olifanten zijn de grootste nu op het land levende dieren.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Every dog is alive.
Elke hond is in leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He is still alive.
Hij is nog in leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He was buried alive.
Hij werd levend begraven.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am alive even though I am not giving any sign of life.
Ik leef, zelfs al geef ik geen teken van leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I don't know whether he is dead or alive.
Ik weet niet of hij dood of levend is.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I want them alive.
Ik wil ze levend.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. bustling: alert, lively, swarming, brisk, quick, stirring, active
2. having life: animate, breathing, living, vital, active, mortal
3. existent: extant, working, operative, functioningdictionary extension
© dictionarist.com